Micro-mini mašine

Mini bageri i utovarivači

Proizvodni program Hydromag-a

Idealno za gradjevinske firme, poljoprivrednike i firme koje se bave održavanjem zelenih površina

Podjednako su pogodne za profesionalnu i kućnu upotrebu, tako da se naše usluge prodaje odnose kako na pravna tako i na fizička lica. Tim inženjera je posebno dizajnirao mašine, kako bi sila prekreta bila najbolje iskorišćena i da se podjednako dobro snalaze u različitim uslovima. Po mišljenju mnogih pored usko specijalizovanih firmi svako veće domaćinstvo ili poljoprivredno gazdinstvo bi trebalo da raspolaže sa jednom ili više ovakvih mašina jer prilikom upotrebe zamenjuju i nadmašuju tri fizička radnika. Posebna pogodnost kod mini-mašina je nihovo lako transportovanje auto prikolicom ili kombijem zbog svoje specifične težine koja ne premašuje 700 kg sa sve pratećom opremom.